เกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตลำไยนอกฤดูแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ


วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมประชุมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตลำไยนอกฤดูแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ โดยมีนายมงคล หมื่นอภัย ประธานกลุ่มฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ม.7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน