เกษตรป่าซาง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลนครเจดีย์


วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้ นายวิทธพงษ์ เปี้ยวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์หลังวัดป่าไผ่หลวง หมู่ 6 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน