เกษตรอำเภอป่าซางมอบของที่ระลึกวันวาเลนไทน์


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง มอบของที่ระลึกให้แก่ฝ่ายทะเบียนอำเภอป่าซาง เพื่อใช้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ สำหรับผู้ที่มารับบริการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายชานนท์ หมื่นธง ปลัดอำเภอป่าซาง เป็นผู้รับมอบ