ประชุมประจำสัปดาห์


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตร สรุปผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน