ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้นางสาวอภิสรา วีระโจง นายอายุมงคล แสนปัญญา และ นางชญานิษฐ์ แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 ของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลน้ำดิบ ณ ศพก.เครือข่ายตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน