ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่อในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง และหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่อในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง เป็นประธาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม/ประเพณี เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศานาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ณ 1)วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง 2)วัดมะกอก 3)วัดสะปุ๋งหลวง 4)วัดอินทขิล อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน