รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ขอรับและยื่นแบบบันทึกฯ ได้ที่ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โทร 053-530923 โทรสาร 053-530924