โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้นางสาวอภิสรา วีระโจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ดำเนินงานตามโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านไร่ หมู่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน